A Facebookon is!

Rólunk - Über uns

 

Die Flüchtlinge aus Ungarn wurden von der Stadt Hannover nach 1956 in vorbildlicher Weise aufgenommen: Sie bekamen die Möglichkeit, an der Universität oder den Fachhochschulen zu studieren oder sofort eine Arbeit aufzunehmen. Auch der schon damals bestehende Ungarische Verein wurde durch den Zustrom der Flüchtlinge wiederbelebt.

In den 70er Jahren kamen aus der Vojvodina im Norden des ehemaligen Jugoslawien viele, auch ungarischstämmige Gastarbeiter nach Deutschland und Hannover. In den 80er Jahren flohen viele ungarisch- (wie auch deutsch-)stämmige Familien aus Siebenbürgen vor dem rumänischen Regime nach Deutschland. Diese beiden Zuzugswellen finden sich ebenfalls unter den Mitgliedern des Ungarischen Vereins wieder.

Aufgabe des Vereins ist es, die in der Region Hannover lebenden Ungarn zusammenzuhalten und ihre Kultur, Tradition und Sprache zu pflegen. Die Mitglieder kommen mindestens einmal im Monat im Haus der Reformierten Gemeinde zusammen. Öfters werden Gäste aus Ungarn oder ungarisch sprechende Künstler, Schriftsteller und Wissenschaftler zu Vorträgen eingeladen. Natürlich werden auch die Nationalfeiertage am 15. März (Freiheitskampf 1848) und am 23. Oktober (Volksaufstand 1956) gemeinsam begangen. Ein weiteres wichtiges Datum ist das ungarische Schlachtefest im Januar oder Februar, das auch viele Nichtmitglieder anlockt. Aber auch die Hilfe Bedürftiger hat im Vereinsleben seinen Platz: So wurde z.B. für die Opfer der Hochwasserkatastrophe 2005 in Rumänien eine Hilfsaktion veranstaltet.

1989 wurden im Zentrum Hannovers Stücke des ungarisch-österreichischen "Eisernen Vorhangs" an Passanten verkauft, um mit den gesammelten Einnahmen die aus der damaligen DDR durch Ungarn in den Westen geflüchteten Ostdeutschen zu unterstützen. 1994 organisierte der Verein ein Benefizkonzert zugunsten der aus dem kriegsgeschüttelten ehemaligen Jugoslawien nach Ungarn geflüchteten Menschen.

Seit 1991 besteht die Ungarische Sonntagsschule, in der Kinder aus zweisprachigen Familien ihre ungarische Mutter- oder Vatersprache gebrauchen und trainieren können. 2005 wurde von ungarischen und deutschen Familienvätern eine Fußballmannschaft, die Puszta Brasilians, gegründet, die regelmäßig trainiert und auch gegen andere Freizeitmannschaften antritt.

Zum 50. Jahrestag des Ungarnaufstandes am 23. Oktober wurde wie in allen Jahren zuvor in der Ägidienkirche ein Kranz zu Ehren der Opfer niedergelegt. Zudem fand am 25. Oktober im Kanapee ein Konzert statt, auf dem hier lebende ungarische Musiker zur "Ungarischen Rhapsodie" aufspielten. Die Künstler verzichteten auf ihre Gagen, die Einnahmen wurden ebenfalls der HAZ-Aktion Weihnachtshilfe gespendet.

Am 28. Oktober 2006 fand in den Räumen des Historischen Museums ein offizieller Festakt zum Gedenken an den ungarischen Volksaufstand 1956 statt, der vom Ungarischen Verein zusammen mit der Deutsch-Ungarischen Gesellschaft ausgerichtet wurde. Festredner waren der niedersächsische Ministerpräsident Christian Wulff und der ungarische Generalkonsul Gábor Tóth.

*****

 

Az 1956-os magyarországi menekülteket Hannover példa értéküen fogadta be. Lehetöséget adtak a magyaroknak, hogy részt vegyenek az akadémiai képzésben vagy hogy azonnal munkába álljanak. A már akkoriban is létezö magyar egyesület tagjainak száma az 56-os magyarok érkezésekor így aztán ugrásszerüen megnövekedett s az egyesület maga is új eröre kapott.

 

A következö hullámban a 70-es években érkeztek újra magyarok Németország nagyobb városaiba, így Hannoverbe is: az egykori Jugoszlávia északi részén fekvö vojvodinai magyar származású vendégmunkások. A 80-as években rengeteg magyar ill. német kisebbségben élö ember menekült ide Erdélyböl a román rezsim elöl. Mindkét utóbb említett csoportból sokan beléptek a Hannoveri Magyar Egyesületbe.

 

Az egyesület célja a hannoveri régióban élö magyarság összetartása, a magyar nyelv, kultúra és a hagyományok ápolása. A tagok havonta legalább egyszer a Reformierte Gemeinde házában találkoznak. Ezeken a találkozókon gyakran vesznek részt magyar vendégek, valamint magyarul beszélö müvészek, írók és tudósok tartanak elöadásokat. Az egyesület tagjai természetesen együtt ünneplik a magyar nemzeti ünnepnapokat is: március 15-ét (1848-as szabadságharc) és október 23-át (1956-os népfelkelés).

 

Egy további fontos dátum a minden évben januárban vagy februárban megrendezésre kerülo disznótoros vacsora, amely sok egyesületen kívüli magyart is vonz. De a rászorulók segítése is helyet kap az egyesület életében: ennek apropóján került egy gyujtoakció megrendezésre a 2005-ös erdélyi árvízi katasztrófa áldozatai számára.
1989-ben Hannover központjában az utcán közlekedöknek "vasfüggönydarabokat" árultak, hogy az ebböl befolyó összeggel az NDK-ból Magyarországon át Nyugatra menekült keletnémeteket támogassák. 1994-ben az egyesület egy jótékonysági koncertet szervezett a jugoszláviában dúló háborúból Magyarországra menekült emberek megsegítésére.

 

1991 óta áll fönn a Magyar Vasárnapi Iskola, amelynek keretei között kétnyelvü családok gyermekei használhatják és gyakorolhatják anya- (ill. apa)nyelvüket. 2005-ben a magyar és német apukák egy futballcsapatot alapítottak; a "Puszta Brazilians" rendszeres edzéseket tart és más csapatok ellen is gyakran játszik.

 

A magyarországi népfelkelés 50. évfordulóján, 2006 okt. 23-án, mint ahogyan az azt megelözö években is, egy koszorút helyeztünk el az Ägidienkirche-ben az áldozatok tiszteletére. Ebböl az alkalomból okt. 25-én a Kanapee étteremben egy nagyszerü koncertet hallgathattunk, a "Magyar Rapszódiát", itt élö magyar zenészek elöadásában. A müvészek lemondtak a gázsijukról, s azt felejánlották a HAZ által megrendezett karácsonyi segélyakció részére.

 

A Magyar Egyesület és a Német-Magyar Társaság közösen rendezett 2006 okt.28-án a Hannoveri Történelmi Múzeumban egy hivatalos ünnepséget az 56-os magyar népfelkelés emlékére. Az ünnepi szónokok Christian Wulff, alsó-szászországi miniszterelnök és Tóth Gábor németországi magyar nagykövetség fökonzula voltak.